Fəaliyyət sahəsi – yapışqan lent istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 0,8 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 5,0 milyon m2 yapışqan lent;

İllik dövriyyə - 2,5 milyon manat;

İş yerləri – 15 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın