Fəaliyyət sahəsi – Tullantı avtomobil şinlərindən rezin qırıntılarının istehsalı; – Taxta qırıntısından pellet və taxta unu istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 0,2 milyon manat; /1,0 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 1350 ton rezin qırıntısı; /16,5 min ton pellet və 0,75 min ton taxta unu;

İllik dövriyyə - 0,5 milyon manat; / 2,9 milyon manat;

İş yerləri – 25 nəfər / 30 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın