Fəaliyyət sahəsi – İşlənmiş yağların emalı;

İnvestisiya məbləği – 0,2 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 270 ton

İllik dövriyyə - 0,9 milyon manat;

İş yerləri – 10 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın