• Fəaliyyət sahəsi – Plastik (PET) butulkaların emalından PET qırıntılarının istehsalı;
  • İnvestisiya məbləği – 1,5 milyon manat;
  • İllik istehsal gücü – 2400 ton;
  • İllik dövriyyə - 2,9 milyon manat;
  • İş yerləri – 30 nəfər.

Bizimlə Əlaqə Saxlayın