Fəaliyyət sahəsi – İşlənmiş qida yağlarından biodizel üçün xammal istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 0,5 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 2300 ton;

İllik dövriyyə - 2,0 milyon manat;

İş yerləri – 5 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın