Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi layihəsi

Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi layihəsi

     Dünya Bankı ilə Azərbaycan Hökumətinin birgə həyata keçirdiyi “Abşeronun Ekoloji Bərpası Proqramı” çərçivəsində reallaşdırılan “Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi” layihəsinin məqsədi bərk məişət tullantılarının yığılmasının, utilizasiyasının davamlı və sistemli təşkili üçün aparılan islahatlara dəstək vermək idi. 2009-cu ildə layihə üzrə Azərbaycan Hökuməti və Dünya Bankı arasında kredit sazişi imzalandı və layihədə nəzərdə tutulan tədbirlər üzrə fəaliyyətə başlanıldı. Layihə çərçivəsində Balaxanı poliqonunun təkmilləşdirilməsi, idarə edilməsi bərk məişət tullantılarının ətraf mühitə göstərdiyi təsirə nəzarət, mövcud poliqonun səmərəliliyinin artırılması, müasir standartlara uyğun avadanlıq və texnikanın alınması (körpü tərəziləri, buldozerlər və s.), tikinti işləri (hasarlama, tullantıların basdırılması, daxili yolların çəkilməsi və s.) maliyyələşdirilmişdir. Nəzərdə tutulduğu kimi yeni və müasir standartlara cavab verən poliqonun tikintisi həyata keçirilmişdir. Tullantıların toplanması üçün avadanlıq komponenti çərçivəsində Bakı şəhərinin rayonlarında, o cümlədən tullantıların effektiv şəkildə toplanmadığı ərazilərdə xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə yük maşınları və tullantı qutularının alınması maliyələşdirilmişdir. Bu layihədən sonrakı investisiyaların texniki hazırlığı komponenti üzrə yeni tullantı poliqonlarının yaradılması üçün zəruri olan texniki-iqtisadi əsaslandırma və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi, tullantıların toplanması sisteminin səmərəliliyi üçün yükboşaltma məntəqələrinin təşkili istiqamətində işlər aparılmışdır.