Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi layihəsi

Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi layihəsi

Dünya Bankı ilə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin birgə həyata keçirdiyi “Abşeronun Ekoloji Bərpası Proqramı” çərçivəsində reallaşdırılan “Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi” layihəsinin məqsədi bərk məişət tullantılarının yığılması, utilizasiyasının davamlı və sistemli təşkili üçün aparılan islahatlara dəstək verməkdir. 2009-cu il mayın 20-də layihə üzrə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Dünya Bankı arasında Kredit sazişi imzalanıb və layihədə nəzərdə tutulan tədbirlər 5 komponent üzrə həyata keçirilib. Belə ki, layihənin institutsional islahat, potensialın artırılması, idarə olunması komponentinə əsasən strateji planlaşdırmanın tamamlanması və “Təmiz Şəhər” ASC-nin qurulmasına, fəaliyyətinə eləcə də inkişafına dəstək verilib. Layihə çərçivəsində Balaxanı poliqonunun təkmilləşdirilməsi, idarə edilməsi bərk məişət tullantılarının ətraf mühitə göstərdiyi təsirə nəzarət, mövcud poliqonun səmərəliliyinin artırılması, müasir standartlara uyğun avadanlıq və texnikanın alınması (körpü tərəziləri, buldozerlər və s.), tikinti işləri (hasarlama, tullantıların basdırılması, daxili yolların çəkilməsi və s.) maliyyələşdirilmişdir. Nəzərdə tutulduğu kimi yeni və müasir standartlara cavab verən poliqonun tikintisi həyata keçirilmişdir. Layihədə digər poliqonların bağlanması və idarə edilməsi komponenti üzrə Bakı şəhəri ərazisindəki qeyri-rəsmi zibilliklərin bağlanması və təmizlənməsi, digər poliqonların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi (və ya bağlanması) istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Tullantıların toplanması üçün avadanlıq komponenti çərçivəsində Bakı şəhərinin rayonlarında, o cümlədən hazırda tullantıların effektiv şəkildə toplanmadığı ərazilərdə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirləri həyata keçirilmiş, ən çox tələb olunan yerlərdə bərk məişət tullantılarının toplanmasının miqyasını və xidmətin səmərəliliyini artırmaq üçün yük maşınlarının və tullantı qutuları alınması maliyələşdirilmişdir. Bu layihədən sonrakı investisiyaların texniki hazırlığı komponenti üzrə yeni tullantı poliqonlarının yaradılması üçün zəruri olan texniki-iqtisadi əsaslandırma və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi, tullantıların toplanması sisteminin səmərəliliyi üçün yükboşaltma məntəqələrinin təşkili istiqamətində işlər aparılmışdır. Qeyd olunan tədbirlər nəticə etibarilə məişət tullantıları probleminin əsasən həllinə, Bakı və Abşeronda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına, zərərli tullantılar səbəbindən içməli suya, ətraf mühitə və vətəndaşların sağlamlığına təhlükə törədən amillərin aradan qaldırılmasına imkan yaradacaqdır. 5 il müddətində nəzərdə tutulan layihə üzrə vəsaitin ümumi dəyəri 41,5 milyon ABŞ dolları olub. Dünya Bankının layihə üzrə kredit məbləği 29,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşdirilib. Vəsaitin qalan hissəsi isə Azərbaycan Hökumətinin layihə üzrə payı və ƏDV öhdəçiliyi olub.