Fəaliyyət sahəsi – Tullantı avtomobil şinlərinin piroliz üsulu ilə emalından yanacaq istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 3,0 milyon manat;

İllik istehsal gücü-3,5 min/ton yanacağ, 1,7 min/T metal, 1,7 min/T rezin tozu

İllik dövriyyə - 6,0 milyon manat;

İş yerləri – 20 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın